Renovering av Ladugårdens vackra fönster.

Genom medel från Landsbygdsprogrammet mfl. så har vi kunnat genomföra ett totalt fönsterrenoveringsprojekt av ladugårdens fönster på baksidan av ladugården.

Projektet har genomförts tack vare bidrag från Landsbygdsprogrammet, Jordbruksverket och Kultur och Miljö, Länsstyrelsen Västerbotten.

Rulla till toppen