Ommålning av Olofsfors herrgård

Under 2020 -2022 har ett arbete pågått med att bevara exteriören på Olofsfors bruks vackra Herrgård.

Herrgården är utsmyckad med fina trädetaljer där fasad och fönster först har skrapats och därefter målats med linoljefärg med syfte att bevara den vackra fasaden.

Projektet har genomförts tack vare bidrag från Landsbygdsprogrammet, Jordbruksverket och Kultur och Miljö, Länsstyrelsen Västerbotten.

Rulla till toppen