Olofsfors Bruk » Lilla smedsbyggnaden

Lilla smedsbyggnaden

Bostad för smeder i stångjärns- och manufaktursmedjan och deras familjer. Från 1880-talet. Till gården hör ett uthus samt visthusbod.

 

I privat ägo.

 

Smith homes

 

Apartments for smiths working in the chain and hammer forges and their families. Built in the 1880’s.