Olofsfors Bruk » Lärarbostaden

Lärarbostaden

Byggnaden var brukets skola från 1839 fram till det att det nya skolhuset byggdes runt 1870. Då byggdes huset i stället om till bostad för läraren. Ytterligare ombyggnationer gjordes på 50-talet då huset byggdes ut rejält. Idag privata bostäder.

Teacher’s home

This house was originally built as a school building in 1839. When the new school was built in 1870 it was rebuilt and the teacher moved in.