Notice: Undefined index: byggnad in /storage/content/26/182726/olofsforsbruk.nu/public_html/wp-content/plugins/more-types/more-types-object.php on line 51  Olofsfors Bruk » Krogen/Trädgårdsmästarbostaden

Krogen/Trädgårdsmästarbostaden

Den gamla krogen är en av de allra äldsta bevarade byggnaderna på bruket. Även om omfattande ombyggnationer på 1950-talet pekar på motsatsen. Panel, dörrar och fönster är utbytta.

Huset syns för första gången på en karta över bruket från 1787 under benämningen ”Stufwa”, men byggnaden är daterad till 1779. Stufwa fungerade alltså som krog. Men inte bara för brukets befolkning utan även för de många som kom resande längs riksvägen som gick genom Olofsfors. På gårdsplanen står bruksbornas gemensamma brunn.

Under 1900-talet tjänade stugan som trädgårdsmästarbostad och tillhörde trädgårdsmästarfamiljen Strömberg ända fram till 2013. Privat ägo.

Tavern and gardener’s home.

The old tavern is one of the oldest buildings in Olofsfors. Even though redevelopments in the 1950’s points to the contrary. Panels, doors and windows have been changed. The first sign of the tavern is found on a map over Olofsfors from 1787 where it was called ”Stufwa” (cottage in old swedish), but the building is dated to around 1779. This was a tavern not only for the villagers but for people passing through. In front of the building was Olofsfors public well. Under the 20th century this was the home of the gardener. Now it is a private property.