Notice: Undefined index: byggnad in /storage/content/26/182726/olofsforsbruk.nu/public_html/wp-content/plugins/more-types/more-types-object.php on line 51  Olofsfors Bruk » Västra flygeln

Västra flygeln

Herrgårdens västra flygel är brukets äldsta byggnad. Byggår beräknas till 1764. Flygeln fungerade som brukets ”Corps-de-logi” fram till 1880-talet då Herrgården byggdes. Förmodligen var det tänkt att flygeln endast provisoriskt skulle fungera som ”Caractersbyggning”. Västra och östra flyglarnas placering tyder på att John Jennings redan från början tänkt sig en majestätisk huvudbyggnad med utsikt över masugnen precis där.

Byggnaden var från början gulmålad för att markera dess särställning på bruket. Entrén vette ursprungligen in mot herrgårdens gårdsplan, men blev flyttad till den västra långsidan 1947 under Gustav A Johanssons tid som disponent. Framför den nya entrén ståtade delar av den granna herrgårdsparken.

I flygeln finns en vacker kakelugn från 1700-talet bevarad.

Sedan Olofsfors förste disponent Guldbrand Thorsen flyttat in i herrgården fungerade västra flygeln bl.a. som bostad år kassören och skogschefen.

Huset är i dag i privat ägo.

Pärm 1, bild 26a

Hästar utanför Herrgården och Västra flygeln. Foto från familjen Ernberg.

 

ernbergaretillhast

En medlem av familjen Ernberg till häst.