Notice: Undefined index: byggnad in /storage/content/26/182726/olofsforsbruk.nu/public_html/wp-content/plugins/more-types/more-types-object.php on line 51  Olofsfors Bruk » Manufaktursmedja, kraftstation och snickeri

Manufaktursmedja, kraftstation och snickeri

När masugnen blåsts för sista gången var manufaktursmide och snickeri två av de verksamheter som fortfarande höll bruket vid liv. I manufaktursmedjan fanns bland annat klippmaskin och den gamla spikhammaren som slog upp emot 300 slag i minuten. En smed kunde, en bra dag, smida upp till 4 000 tretumsspikar. De flesta av de gamla byggnaderna i området är byggda med spik från egna smedjan.

Man sålde även spik och annat klensmide som spett, tänger, yxor, släggor, mejslar, hästskor och jord-och skogsbruksredskap. Vagnshjul var en storsäljare. Hjulen tillverkades i samarbete med kollegorna i snickeriet som låg vägg i vägg med smedjan. När NÅAB tog över verksamheten koncentrerades produktionen till redskap som användes i den egna produktionen.

Kraftstationen brann ner 1938 och då byggdes den kvarvarande delen om till personalrum för smederna. Smedjan var i bruk till 1956 medan snickeriet varit igång till in på 1970-talet. Sedan flera år tillbaka har olika konstnärer använt byggnaden som ateljé. Idag har Carolina Linné, Sofie Weibull och Stefan Markström sina ateljéer/verkstäder här. Sommartid arrangeras prova-på-smide för barn i smedjan.

Manufaktursmedjan är samtida med stångjärnssmedjan och ladugården, runt 1877. På en karta från 1883 syns en tullmjölskvarn intill smedjan. Byggnaden är uppförd i slaggtegel och trä. Snickeriet brann ned 1929 men man byggde omgående upp byggnaden igen och valde att behålla det gamla utseendet.

Till manufaktursmedjan hörde två järnbodar och ett kolhus som stod till väst om smedjan, dessa är nu rivna.

 

 

After the blast furnace was closed in 1894, carpentry and different iron products became essential in keeping the company a-float. Among the products sold were nails, wagon wheels, axes and horseshoes. In the nail hammer a skilled smith could make up to 4 000 three inch nails a day.

The building was set up in the 1870’s. Since the production finally stopped in the 1970’s different craftsmen and artists have had studios here.