Renovering av Ladugårdens vackra fönster.

Genom medel från Landsbygdsprogrammet mfl. så har vi kunnat genomföra ett totalt fönsterrenoveringsprojekt av ladugårdens fönster på baksidan av ladugården.

Projektet har genomförts tack vare bidrag från Landsbygdsprogrammet, Jordbruksverket och Kultur och Miljö, Länsstyrelsen Västerbotten.

 

Ommålning av Olofsfors herrgård

Under 2020 -2022 har ett arbete pågått med att bevara exteriören på Olofsfors bruks vackra Herrgård.

Herrgården är utsmyckad med fina trädetaljer där fasad och fönster först har skrapats och därefter målats med linoljefärg med syfte att bevara den vackra fasaden.

 

Projektet har genomförts tack vare bidrag från Landsbygdsprogrammet, Jordbruksverket och Kultur och Miljö, Länsstyrelsen Västerbotten.