Olofsfors Bruk » Olofsfors bruk har utsetts till Årets industriminne 2014

Olofsfors bruk har utsetts till Årets industriminne 2014

Skrivet av den 14 maj, 2014 | Inga kommentarer

Utmärkelsen Årets industriminne 2014 delas ut av Svenska industriminnesföreningen SIM till Olofsfors bruk i Västerbotten för (ur motiveringen) ”ett framgångsrikt och långsiktigt bevarande av en rikt sammansatt järnbruksmiljö med stora upplevelsevärden.” Utmärkelsen delas ut i på Olofsfors bruk den 17 juni i närvaro av landshövding Magdalena Andersson. Prisutdelningen 17 juni Välkommen att närvara den 17 juni på prisutdelningen! Bruket är öppet från kl 11.00 och prisutdelningen börjar kl 14.00. Därefter guidning och visning av stångjärnshammaren. Programmet avslutas kl 17.00. Kort om Årets industriminne: Varje år sedan 1995 har Svenska industriminnesföreningen utsett Årets Industriminne. Syftet med utmärkelsen är att stödja arbetet med det industriella kulturarvet och belöna långsiktiga och nyskapande insatser för att bevara och gestalta anläggningar eller miljöer som berättar om industrisamhällets produktion, teknik och människor. Vem som helst kan nominera en kandidat. Beslut om årets pristagare fattas av SIM:s styrelse. Information om föreningen och tidigare mottagare av priset finns under rubriken Årets industriminne. SIM:s motivering till Årets industriminne 2014 i sin helhet: ”Olofsfors bruk i Nordmalings kommun tilldelas utmärkelsen Årets industriminne 2014 för ett framgångsrikt och långsiktigt bevarande av en rikt sammansatt järnbruksmiljö med stora upplevelsevärden. När skogen började tryta i Bergslagen styrde kronan den expanderande järnhanteringen till andra delar av landet, inte minst Norrlandskusten. Så kom det sig att den mäktige brukspatronen John Jennings lät anlägga en masugn i Olofsfors år 1762 och snart tillkom även stångjärnshammare och manufaktursmedja. Efter den stora bruksdöden levde Olofsfors vidare som kättingtillverkare och idag genom Olofsfors AB. Brukets äldre bebyggelse ligger samlad kring tre vattenfall och utgör ett ovanligt komplett järnbrukssamhälle präglat av det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet. Bland de bevarade verksbyggnaderna märks särskilt de vattendrivna stångjärns- och kättingsmedjorna, som med väl bevarad utrustning successivt restaureras och sätts i drifts av Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum. Samverkan mellan bruksmuseet, den moderna industrin och en rad fristående aktörer med utåtriktad verksamhet har gjort bruket till ett av regionens främsta besöksmål.” Läs mer på SIM:s hemsida