Olofsfors Bruk » Byggnader

Byggnader

Olofsfors Bruk är ett av Sveriges bäst bevarade industriminnen och ett av Västerbottens största besöksmål. Här finns de gamla smedjorna, arbetarbostäderna, kvarnen, tvättstugor, herrgård mm bevarade. I byggnaderna ryms numera en rad olika verksamheter; allt ifrån ateljéer till konferensanläggning. Ett flertal bostadshus är än idag permanentbostäder.

Bekanta dig med fascinerande och välbevarade byggnader för olika ändamål och i olika byggstilar från 1700-talet,  1800-talet  och det tidiga 1900-talet här på vår hemsida och naturligtvis genom att besöka oss!