Olofsfors Bruk » Länskulturdagarna – vad händer i Lagår´n på Olofsforsbruk

Länskulturdagarna – vad händer i Lagår´n på Olofsforsbruk

Välkommen till årets upplaga av Länskulturdagarna, som i år går av stapeln i Nordmaling. Samtliga länskulturinstitutioner har gått samman och drabbar Nordmaling med teater, musik, berättande, konst och kulturhistoria. Här kan du läsa specifikt om vad som händer i Lagår´n i Olofsfors, lördag och söndag 15–16 oktober.

Öppet hela helgen kl 10–16.

Kafé Anno 1762 håller öppet samt enklare fikaförsäljning i Lagår´n.

AKTIVITETER

Insamling av Nordmalingsminnen
Västerbottens museum vill ha dina berättelser och minnen från Nordmalingsbygden, oavsett om du har bott här hela ditt liv eller är nyinflyttad. Museets personal på plats hjälper till och kanske får de spela in dig?

Nordmalingsbygden i fotoarkivet
Västerbottens museums fotoarkiv finns över fyra miljoner fotogra er, många från Nordmaling och byarna runt omkring. Nu kan du se delar
av materialet och själv bläddra i albumen. Kanske känner du igen någon person på bilderna? Personal från fotoarkivet finns på plats och hjälper till.

Föreningsliv i Nordmalings kommun
Från Nordmalings kommun nns 360 föreningsarkiv bevarade. Möt personal från Folkrörelsearkivet i Västerbotten, se exempel ur samlingarna och få hjälp att söka i arkivregistret. Kanske representerar du en förening och funderar över hur ni ska bevara er historia för framtiden? Här får du tips och råd.

Modestilsfoto
Kom och låt oss fotografera dig för framtiden! Hur går människor i Nordmalingsbygden klädda år 2016? Det kommer framtidens människor att kunna få svar på, eftersom vi nu dokumenterar dig och din klädstil. Arr: Västerbottens musuem.

LÖRDAG

11.00 Vernissage: Nordmalingskonst ur museets samling
Västerbottens museum har en stor konstsamling, däribland med motiv och konstnärer från Nordmaling. I utställningen visas ett 15-tal verk av Klas Engman och tre skulpturer av Mats Caldeborg. Konstantikvarie Suzanne Steneberg ger en introduktion till utställningen.
Arr: Västerbottens museum

12.00 Konst som gör skillnad
Föredrag om födelsen av Föreningen Svenska Konstnärinnor, deras bitvis radikala påverkan på det tidiga 1900-talets svens- ka konstliv och historien om hur en stor samling konstverk från föreningens grundare hamnade i Skelle eå och Museum Anna Nordlander. Med Anders Jansson, museichef, Skellfteå museum/Museum Anna Nordlander.
Arr: Skellefteå museum och Museum Anna Nordlander

13.00 Västerbottens trädgårdshistoria
Byggnadsantikvarie Pernilla Lindström berättar om länets trädgårdshistoria, från 1700-tal till 1950-tal, från Hushåll- ningssällskapets och folkskolornas trädgårdsfrämjande arbe- te, till köksträdgårdar och prydnadsrabatter vid lantgårdar, småbruk och egnahem.
Arr: Skellefteå museum

15.00 Västerbottniska ortnamn
Föredrag om Hyngelsböle, Levar och Lögdeå – samt andra bynamn i Nordmaling. Med Ulf Lundström, lokalhistoriker, Skellefteå museum.
Arr: Skellefteå museum

SÖNDAG

10.00 BYGGNADSVÅRD: Måla rätt!
Byggnadsantikvarie Maria Appelstam Häll ger en introduktion till fasadfärg och hur man kan gå till väga i valet av kulör och färgtyp, med utgångspunkt i ett av husen på bruken som målades om för några år sedan. Samling i Lagår ́n.
Arr: Västerbottens museum

11.00 Skogsbrukets glömda hjältinnor
Arbete i skogen har oftast beskrivits som en manlig värld. Mindre känt är de kvinnor som arbetade i skogskojorna och stod för mathållningen. Gunvår Bäckström och Alexander Öbom berättar om kockornas vedermödor.
Arr: Skogsmuseet i Lycksele i samarbete med SLU, Sveriges lantbruksuniversitet och Skogssällskapet.

12.00 Skog och historia runt Torrböle
Västerbottens museums arkeolog Berit Andersson berättar
om projektet Skog & Historia – inventeringen 1997-2007 av kulturhistoriska lämningar, bland annat i Nordmaling. Resul- tatet har förändrat vår syn på förhistorien i kommunen.
Arr: Västerbottens museum

13.00 Skeppsvrak och andra maritima lämningar
I Östersjön finns det tusentals lämningar som vittnar om den aktiva sjöfarten som fanns i länet under lång tid. Marinarkeo- log Maria Lindberg från Länsstyrelsen berättar.
Arr: Länsstyrelsen i Västerbotten

14.00 Längs Botniabanan i tid och rum
Arkeolog Susanne Sundström visar bilder och berättar om de arkeologiska undersökningarna i samband med byggandet av Botniabanan.
Arr: Västerbottens museum