Notice: Undefined index: om-bruket in /storage/content/26/182726/olofsforsbruk.nu/public_html/wp-content/plugins/more-types/more-types-object.php on line 51  Olofsfors Bruk » Tidslinje

Tidslinje

1759 – John Jennings ansöker om och får tillstånd att flytta en stångjärnshammare till platsen som skulle få namnet Olofsfors. Leduåsågen byggs.

1762 – Jennings får tillstånd att uppföra en masugn i Olofsfors.

1764 – Den första Karaktärsbyggnaden, Västra flygeln, byggs.

1765 – Man blåser i masugnen för första gången.

1773 – Jennings dör och förvaltningen av det olönsamma järnbruket övertas av sterbhuset. Östra flygeln byggs.

1779 – En vägkrog öppnas i Olofsfors.

1780 – Bruksbornas egna läktare i Nordmalings kyrka står färdig.

1782 – J. C. Pauli köper bruket tillsammans med Johan Smaraeus.

1784 – Olofsfors bruks första stångjärnssmedja byggs vid över dammen och en smedja för klensmide en bit nedanför denna.

1786 – För att komma närmare det viktiga kolet, bygger bruket en stångjärnssmedja i Klöse. Pauli har nu blivit ensam ägare.

1787 – Brukets egen finbladiga såg byggs.

1800 – Bruket förlorar sina skattelättnader och sämre tider väntar.

1809 – Finska kriget rasar i bygderna runt bruket. Masugnen står still i nästan 20 år.

1820 – Nästa generation Pauli tar över Olofsfors bruk. Masugnen brinner.

1831 – Olofsfors första skola byggs.

1839 – Den 3 augusti härjar en brand i Olofsfors och gör 125 bruksbor hemlösa. Nybyggandet börjar redan samma år. ”Stora dagverksbyggningen” med tillhörande smedsflyglar, och bagarstugan är några exempel på byggnader från det här året.

1842 – Stångjärnssmedjan i Holmfors byggs.

1845 – Stångjärnssmedjan i Olofsfors läggs ned. Man satsar i stället på en ny manufaktursmedja.

1849 – Brukets nya såg i Hyngelsböle står färdig.

1857 – En ny, effektivare masugn byggs.

1863 – Den nya ångsågen i Rundvik startar och blir en direkt konkurrent till bruket som vid den här tiden fick nära hälften av sina inkomster från träförsäljning. För första gången i Olofsfors historia gör släkten Wikström entré genom Pehr Wikström J:or.

1864 – Familjen Paulis ägande sprids för vinden och Nordmalings Ångsågs AB passar på att köpa en fjärdedel av Olofsfors bruk. Det är brukets stora skogstillgångar som lockar.

1865 – Bruket startar ännu ett vattensågverk, denna gång i Leduåfors.

1875 – Manufaktursmedjan ersätts med en ny då ångsågen i Rundvik efterfrågade verktyg till flottningen. Samma år flyttar brukets förste disponent Guldbrand Thorsen in i Västra flygeln.

1878 – Stångjärnssmedjorna i Holmfors och Klöse läggs ner och produktionen koncentreras till Olofsfors. Detta innebär omfattande nybyggnationer på bruket. Tysksmide ersätts av det effektivare Lancashiresmidet.

1880 ­– Masugnen byggs om och moderniseras med en rostugn av Westmans typ, och produktionen når sin absoluta topp.

1883 – Herrgården i Olofsfors byggs och ersätter västra flygeln som ”karaktärsbyggning”.

1886 – NÅAB blir ensam ägare av bruket. Samma år brinner masugnen igen. Men NÅAB väljer att investera i en ny hytta redan samma år. Det är denna som ännu står i Olofsfors. EN anledning till att man inte helt sonika lade ner masugnen då var att kolandet förenklats när man kunde använda restprodukterna från ångsågen för att tillverka kol.

1894 – Masugnsdriften har blivit hopplöst olönsam och detta år blåser man i hyttan i Olofsfors för allra sista gången.

1904 – Sven Blomquist efterträder Thorsen som disponent.

1905 – Disponent Blomquist avlider i sviterna från en blindtarmsinflammation. En Malmström efterträder honom.

1909 – Halva stångjärnssmedjan börjar byggas om till kättingsmedja.

1911 – Bolagets nya kontorsbyggnad ”Gula kontoret” och kvarnen i Olofsfors byggs.

1912 – Nye disponenten Victor Fredrik Ernberg anländer under stort pådrag till bruket i sin Mercedes. Den stora tilldragelsen har förevigats som vykort.

1914 – Den nya handelsboden byggs i korsningen Bruksgatan/Kustlandsvägen.

1916 – Olofsfors bruk får diplom för sin smidda kätting på industriutställningen i Härnösand

1918 – Spanska sjukan når Olofsfors och Rundvik.

1921 – Kung Gustav V och drottning Victoria kommer till Olofsfos under pomp och ståt.

1923 – Filmen ”Cirkusdagar”, med barnstjärnan Jackie Coogan, känd från ”Chaplins pojke”, visas i Olofsfors, Rundvik och Nordmaling

1924 – Kronprins Gustaf Adolf besöker bruket.

1929 – Carl Wikström får tillverkningsrättigheterna på det nya byggmaterialet Masonite och en ny industri växer fram i Rundvik.

1931 – Olofsfors IK bildas.

1939 – Ett militärflygfält öppnas på brukets åker i Olofsfors.

1944 – Disponent Ernberg går i pension och efterträds av Gustav A Johansson. Under dennes tid på posten ses arbetsmiljön i smedjorna samt levnadsstandarden på bruket över ordentligt.

1950 – Kättingtillverkningen moderniseras och flyttas till de nya lokalerna i brukets gamla ladugård.

1956 – Den första fyrkantslänken smids, det första steget mot skogsbandstillverkning i Olofsfors är taget. Martin Söderlind tar över efter Johansson som disponent. Prinsessan Sibylla kommer till Olofsfors.

1957 – Linjeflyg börjar trafikera flygfältet, Olofsfors blir Umeås och Ö-viks första civila flygplats.

1961 – Artur Brunnberg blir bolagets nye disponent.

1967 – Kättingepoken i Olofsfors är definitivt över. Den nya produktgrenen är skogsbandsdelar.

1970 – Hans Sköldkvist innehar disponentsjobbet under ett år.

1971 – Per-Olov Schenström tar över efter Sköldkvist.

1976 – Bolaget köper upp uppdragsgivaren System Svedlund och Olofsfors AB är fött. Kung Carl XVI Gustaf besöker bruket, mottagningskommitté modell mindre.

1977 – Nästa produktgren – hyvel- och skopstål – börjar utvecklas.

1978 – Jan-Erik Österlund – Olofsfors siste disponent – flyttar in i herrgården.

1979 – Stiftelsen Olofsfors bruk bildas.

1982 – Familjen Wikström säljer Masonitefabriken och köper istället Olofsfors AB.

1991 – Olofsfors AB är färdigt med flytten till nya fabrikslokaler. Per Wikström köper Olofsfors herrgård.

2005? – SVT’s luciamorgon spelas in i den renoverade hyttan.

2012 ­– Olofsfors bruk firar 250-årsjubileum!