Notice: Undefined index: om-bruket in /storage/content/26/182726/olofsforsbruk.nu/public_html/wp-content/plugins/more-types/more-types-object.php on line 51  Olofsfors Bruk » Släkten Wikström

Släkten Wikström

Sedan 1861 och framåt har handelsfamiljen Wikström varit dominerande som ägare av Olofsfors. Tillsammans med tre handlare från Nordmaling bildade stockholmsfirman P. Wikström J:or Nordmalings Ångsågs AB (NÅAB). Bakom firmanamnet P. Wikström J:or finner vi Pehr Wikström född 1817 i Jämtland. Liksom sin äldre bror Nils skulle Pehr Wikström bli en mycket inflytelserik trävaruhandlare. 1861 köpte Nils Wikström Mons Ångsåg i Sundsvall. Två år senare var NÅABs såg i Rundvik igång. Nils och Pehr J:or var söner till Pehr Wikström, ”Urgubben”, född 1782. Efter Pehr J:or död 1880 drevs firman av dennes söner Carl och Pehr Magnus. Vid sekelskiftet var Wikström en av landets mest förmögna familjer. Rundvikssågen var alltså från början en traditionell ångsåg. Men när Carl Wikström, son till senast nämnda Carl, blev först i världen att skriva kontrakt med William H. Mason om tillverkning det nya byggnadsmaterialet Masonite skrevs ny industrihistoria i bygden. Masonitefabriken stod färdig 1929 och när materialet presenterades på Stockholmsutställningen året därpå var succén ett faktum. 1966 bytte företaget helt sonika namn till Masonite AB.   I Olofsfors hade man nu koncentrerat sig på kättingtillverkning. Men när flottningen och därmed efterfrågan på upphörde krävdes återigen nytänkande. De produkter som skulle rädda bruket var vägstål och band till skogsmaskiner. En ny firma som helt enkelt fick namnet Olofsfors AB bildades. När man 1982 sålde Masonite AB till investmentbolaget Skrinet, köpte bolaget, P. Wikström J:or, Olofsfors AB. Vid den här tiden var det återigen en Per Wikström (född 1921) som drev familjeföretaget. Tillsammans med sina syskon Barbro (gift Westerberg) och Carl kom han att engagera sig i bygden på ett speciellt sätt även i framtiden. Genom egna stiftelser har de finansierat forskning och utbildning i länet och kultur i Nordmalings kommun. Barbro Wikströms stiftelse har donerat stora belopp till Stiftelsen Olofsfors bruksmuseum som använts för att finansiera upprustningen av byggnaderna på bruket. Per Wikström köpte Herrgården i Olofsfors 1991. Wikströmkoncernen ägs idag av Anders Wikström.