Notice: Undefined index: om-bruket in /storage/content/26/182726/olofsforsbruk.nu/public_html/wp-content/plugins/more-types/more-types-object.php on line 51  Olofsfors Bruk » Kvinnorna på bruket

Kvinnorna på bruket

Om kvinnorna som levde på Olofsfors bruk under de första hundra åren vet vi väldigt lite. I alla uppteckningar från den här tiden syns endast männen och man kan således bara gissa vilka och hur många de var. Så småningom dyker kvinnor upp då de gjort dagsverken åt bolaget, betalningen för dessa insatser gick in på mannens lönekonto. Det man däremot vet är att medan männen slet ont i industrin, hade brukets kvinnor lika fullt upp hemmavid. Frun i huset ansvarade för hemmets egna jordbruk, för tvätt, bakning och inte minst för barnens uppfostran.

Framåt slutet av 1800-talet när brukets egna jordbruk tog form fick många kvinnor egna anställningar i mjölkningen eller i mejeriet. Den nya disponentbostaden krävde servicepersonal och erbjöd en del platser. Många av brukets lärare under åren har varit kvinnor.

De berättelser vi har från bruket under tidigt 1900-tal ger en bild av husmodern som socialt isolerad. De tillfällen som fanns att umgås utanför familjen var under tvätt- och bakdagarna samt under slåttern då alla kvinnor hjälptes åt på åkern. Sysslorna hemmavid var ett dygnet runt-jobb. Särskilt prövande för alla svenska kvinnor var beredskapsåren. Männen hade kallats ut till gränserna och kvinnan blev kvar med en familj att försörja ekonomiskt samtidigt som att de vanliga sysslorna inte fick eftersättas.