Notice: Undefined index: om-bruket in /storage/content/26/182726/olofsforsbruk.nu/public_html/wp-content/plugins/more-types/more-types-object.php on line 51  Olofsfors Bruk » Dammar vid Olofsfors bruk

Dammar vid Olofsfors bruk

Övre dammen

Redan när John Jennings för första gången passerade Olofsfors på 1750-talet fanns ett finbladigt sågverk här uppe vid övre dammen. Det var här brukets första ”hammarwärck”, stångjärnssmedja, uppfördes i slutet av 1700-talet. På en karta från 1862 syns en manufaktursmedja samt tullmjölkvarn här uppe vid övre dammen. När Stångjärnssmidet lades ner i Holmfors och Klöse och denna verksamhet koncentrerades till Olofsfors var det här man byggde den nya smedjan.

Mellersta dammen

Byggdes i samband med att den nya manufaktursmedjan byggdes på platsen runt 1877. En karta från 1883 skvallrar om att det legat en kvarn på platsen.

Nedre dammen

På 1760-talet samsades masugnen om vattenkraften här nere med ett finbladigt sågverk ägt av en Länsfiskal Strinnholm. Sågverket gick dock dåligt ekonomiskt och lades ned efter bara några år. Bruket byggde då ett eget sågverk tvärs över ån från masugnen. Här drevs sågverk fram till att nya kvarnen byggdes på platsen 1911.

Etapp ett i restaureringsarbetena på bruket omfattade masugnsdammen. Året var 1981 och det var så att säga i grevens tid. Nils-Eric-Ericsson minns:

”Det jobbet blev klart i absolut sista minuten innan det årets mycket exceptionella vårflod kom. Antikvarien Ola Wetterberg som var engagerad här av museet påstod, att om inte jobbet hunnits med så hade masugnen underminerats.”

Inga av dammarna i Olofsfors har något kulturminnesskydd till skillnad från byggnaderna på bruksområdet.