Notice: Undefined index: byggnad in /storage/content/26/182726/olofsforsbruk.nu/public_html/wp-content/plugins/more-types/more-types-object.php on line 51  Olofsfors Bruk » Stora Dagverksbyggningen och smedsbostäder

Stora Dagverksbyggningen och smedsbostäder

 Den mäktiga ”Dagverksbyggningen” uppfördes 1839 men har genomgått stora yttre förändringar i slutet på 1940-talet. Tidigare hade byggnaden fyra ingångar. Två mot väst och två mot öst. Idag finns endast de västra kvar. Dessa vetter mot de två smedsbostäderna som flankerar huset. Dessa är byggda såväl som omdanade samtidigt som ovan nämnda byggnad. Alla yttre detaljer är av modernare typ. Byggnaderna inrymmer idag hyreslägenheter.

Vykort dagverksbyggnaden