Notice: Undefined index: byggnad in /storage/content/26/182726/olofsforsbruk.nu/public_html/wp-content/plugins/more-types/more-types-object.php on line 51  Olofsfors Bruk » Skolan

Skolan

Liksom andra brukssamhällen var Olofsfors tidigt med egen skola. Den första skolan byggdes 1831, det vill säga elva år innan införandet av allmän folkskola. Men barnen fick någon form av undervisning redan på 1780-talet då en ”barnalärare Bosenius från Bygdeå” var skriven här. Skolhuset från 1831 gick förlorat i den stora branden 1839. Samma år byggdes en ny skola, den byggnad som senare blev lärarbostad. [länk till lärarbostaden] Den byggnad som skulle bli Olofsfors sista skola byggdes 1870 och var i bruk fram till 1961. Läsning, räkning och kristendom upptog största delen av utbildningen minns Otto Johansson, född 1906 på bruket. Det var en stor ruljangs på lärare i början av 1900-talet. Många av lärarna var kvinnor och detta kan vara en anledning till de många lärarbytena, då det inte ansågs passande för en kvinna att arbeta när hon gift sig. 1919 fick bruket en lärare vid namn Gustaf Eklöf som stannade på posten i hela 32 år. Beda Bergmark, född 1912, minns honom som en mycket omtyckt lärare och berättar att flera av hans gamla elever samlade ihop till en present när Eklöf gick i pension.

1917-1918 Lärare Gustav Eklöv, lararinna Anna Öberg

Examensdag var alltid 6 juni. Detta var en riktig högtidsdag, i synnerhet eftersom att disponenten alltid kom och höll tal och gav beröm till både lärare och elever.

Skolhuset ägs numera av Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum och nyttjas  som kafé.