Olofsfors Bruk » Kolmagasin

Kolmagasin

I denna mäktiga byggnad från 1878 förvarade bruket det kol som användes i Stångjärns-, kätting- och i manufaktursmedjan. Här tömde kolarna sina stigar med träkol. Den sista tiden som smedjorna var i bruk användes däremot stenkol.

Bruksfolkframforkolmag

Bruksfolk framför kolmagasinet

In this building from 1878 the iron works kept the coal used in the hammer forges.

 

Bruksfolkframforkolmag