Olofsfors Bruk » Isboden

Isboden

 

Boden uppfördes 1874 och var till för lagring av is, samt förvaring av mat under sommarhalvåret. Stommen är murad i ett plan av rött tegel och gavelröstet inklätt med röd ohyvlad locklistpanel.

 

Ice shed

 

Built in 1874 for storage of food and ice during the summers.