Notice: Undefined index: byggnad in /storage/content/26/182726/olofsforsbruk.nu/public_html/wp-content/plugins/more-types/more-types-object.php on line 51  Olofsfors Bruk » Herrgården

Herrgården

De bägge herrgårdsflyglarna tyder på att en herrgård var planerad redan under John Jennings tid som bruksägare på 1700-talet. Det skulle dock dröja till 1881 innan den påbörjades. Kraven på en representativ disponentbostad hade ökat sedan NÅAB (Nordmalings Ångsågs Aktiebolag) blivit majoritetsägare på bruket. Förste disponent på herrgården var norrmannen Guldbrand Thorsén, som var väldigt drivande i frågan och som faktiskt själv ritade ett förslag på nytt Corps de Logi. Thorsen ville egentligen att herrgården skulle byggas nordväst om Västra flygeln, istället för på den tilltänkta platsen mellan flyglarna, förmodligen för att isolera bostaden. Det blev nu inte så. Vem som ritade den byggnad som blev verklighet vet vi fortfarande inte. Herrgården byggdes i trä men har tydliga drag av stenhusens estetik och sticker verkligen ut i bruksmiljön. Det valmade, ganska flacka taket är särskilt märkligt i miljön. Liksom den gamla karaktärsbyggnaden målades huset i gult men med lister och foder i en mörkare ton, allt för att särställa byggnaden i området.

herrgardensromantiskapark

Herrgårdens romantiska park och ursprunglig färgsättning.

herrgard1912

Herrgården 1912

famernberg

Herrg_juni1914

vykortherrgardmedstaketet

Herrgården juni 1914

Under Viktor Ernbergs tid som disponent på bruket ändrade byggnaden karaktär till det yttre. Tillsammans med flyglarna målades herrgården vit och huvudentrén flyttades till vänster om den främre verandan. Ingången försågs med ett litet tak. Den nya farstukvisten byggdes ut på 50-talet och taket över dörren försvann. Det var då entrén fick sitt nuvarande utseende med en terrass som sträcker sig mellan verandan och husets kortsida. Sedan herrgården blev restaurang har byggnaden handikappanpassats och en ramp byggts ut från terrassen. Inte bara själva byggnaden har genomgått stora förändringar genom åren utan även kringmiljön. Idag pågår arbetet med att allt eftersom återställa den imponerande herrgårdsparken vi idag endast ser resterna av. Guldbrand Thorsen var disponent på bruket i 29 år. Endast Viktor Fredrik Ernberg som kom till posten 1912 har bebott herrgården under längre tid. Han basade i Olofsfors i 32 år. Ernbergs ättlingar har haft godheten att bistå stiftelsen Olofsfors bruksmuseum med sina privata fotoalbum från tiden på bruket. Från dessa får man en unik inblick i livet på herrgården och byggnadens alla skepnader. Näste disponent i Olofsfors hette Gustav A Johansson. Det var under hans tid man flyttade entréerna på de båda flyglarna som nu vetter bort från herrgårdsplanet. Förmodligen för att göra gårdsplanen mer privat.

Interiör i Herrgården

Interiör i HerrgårdenInteriör i Herrgården Interiör i Herrgården, disponent Ernberg

interior5 interior4

dispJohanssonstid

Interiör från disponent Johanssons tid

Siste disponent på bruket hette Jan-Erik Österlund som hade tjänsten mellan 1978 och 1982. En hundraårig era på herrgården var över. Idag ägs herrgården av Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum och har blivit en populär restaurang- och konferensanläggning. Läs mer om Olofsfors Herrgård – Restaurang & Konferens

The location of the western and eastern wings indicates that a manor was planned here as early as in the 1760’s. However it wasn’t built until 120 years later. When Nordmalings Ångsåg AB took over the iron works a new works manager, Guldbrand Thorsen, moved to Olofsfors. The new head of the production required a new and more exquisite “corps de logi” than the western wing, which had filled this purpose for over a hundred years. The style of the manor is borrowed from the aesthetics of stone buildings but is built completely with wood. To mark it’s status in the area the manor was painted yellow. However the middle of the 20th century it got it’s present white color. In 1982 the last works manager moved out of Olofsfors manor, which now is a very popular restaurant! Read more about Olofsfors Herrgård – Restaurang & Konferens