Notice: Undefined index: byggnad in /storage/content/26/182726/olofsforsbruk.nu/public_html/wp-content/plugins/more-types/more-types-object.php on line 51  Olofsfors Bruk » Handelsboden

Handelsboden

Olofsfors sista handelsbod låg i korsningen Hyngelsbölevägen och Kustlandsvägen och var en viktig samlingsplats för bruksborna på 1900-talet. Huset byggdes 1914 och sticker ut bland de övriga byggnaderna i bruksmiljön med sina vita spritputsade slaggtegelväggar.

Den nya handelsboden gick riktigt dåligt det första decenniet och det var en verksamhet i kris som den unge handlaren Harald Edlund från Hörnefors tog över 1926.

interior handelsboden, Edlund

Men affären höll sig flytande, mycket tack vare den goda stämningen på bruket förklarar Edlund i ett tackbrev författat till bruksborna 1954.  Handlare Edlund kom att spela en viktig roll för just sammanhållningen på bruket som grundare av Olofsfors IK. Den tidigare handelsboden från omkring 1870 låg en bit uppför Hyngelsbölevägen.I linje med bruksandan betalades arbetarna inte i huvudsak i pengar på den här tiden utan genom bland annat kredit i handelsboden. 1988 stängde brukshandeln som då var ICA-butik. Idag fungerar byggnaden som byggnadsvårdsbutik, välkomna in!

This was the last grocery store in Olofsfors. Built in 1914 and closed in 1988.

interior handelsboden, Edlund

Today the building is a store for preservation of old buildings.