Olofsfors Bruk » Olofsfors Bruksmuseum

Olofsfors Bruksmuseum

Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum har till uppgift att  vårda byggnader och markområden på bruket. Genom utställningar, guidade turer och aktiviteter berättar vi om brukets historia. Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum bildades 1979 och har som sitt huvuduppdrag att förvalta och vårda Olofsfors unika industriminne. Stiftelsens styrelse består av representanter från Nordmalings kommun, familjen Barbro Westerberg samt Västerbottens museum.  Vi finns på plats med personal året runt. Kontakta oss gärna!  

Sedan sommaren 2013 återfinns Kulturrum Olofsfors bruk; bruksmuseets fasta utställning i Kuskbostaden.

Under säsong kan du gå den historiska guidningen tisdag, torsdag, lördag och söndag kl 14.00. Biljett köper du i informationen/ butiken i ladugården.
När det inte är säsong går det bra att ringa  0930 101 96 för att beställa tid för guidning, visning eller något annat spännande som vi kommer överens om. Vi har ordnat spökvandringar, femkamp för arbetsgrupper,  tunnbrödbakning för grupper, barnguidningar m.m.

Personal

Anette Öberg, T.f. Intendent 
Jorma Salmgren, Stefan Markström, Felix Wink, Mark- och byggnadsansvariga, 070 600 68 32 – bruksmuseet@olofsforsbruk.nu
Sören Marklund, vaktmästare

Adress: Stiftelsen Olofsfors Brukmuseum, Olofsfors 105 A 914 91 Nordmaling

Tel nr: 0930-101 96

Besöksadress: Lagår´n, norra gaveln.